สาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน อาคารที่อยู่อาศัย กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ ควบคุมอาคาร ารขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขตควบคุมอาคาร